Yn ein siop yn Llandudno.

Ar y ffôn: 01492 877700

Ar Lein: www.sioplewis.cymru

 

Yn ein siop:

Dewch i’n gweld ni yn ein siop yn Llandudno! Rydym wedi ein lleoli yng nghanol tref glan y môr Llandudno ar Stryd Madoc, stryd sydd yn baralel i Stryd Mostyn – y brif stryd.

Parcio: Gallwch barcio ar y stryd y tu allan i’r siop am ddim am 90 munud. Mae maes parcio Canolfan Siopa Fictoria y tu ôl i’r siop, ac mae meysydd parcio Neuadd y Dref, Gorsaf Drennau Llandudno a Pharc Llandudno ychydig funudau oddi with y siop.

Siop Lewis, 21 Stryd Madoc, Llandudno, LL30 2TL

 

Ar y ffôn:

Os nad ydych yn gallu dod i’r siop, gallwch siopa gyda ni ar lein, neu mae croeso i chi ein ffonio ni gyda’ch archeb, talu gyda  cherdyn dros y ffôn a byddwn yn postio’r archeb i chi.

01492 877700

 

Ar Lein:

Gallwch bori drwy’r gwahanol eiteimau sydd yn ein siop ar-lien. Wedi i chi weld eitem yr hoffwch ei brynu, cliciwch ‘Rhoi’n y fasged’. Gallwch weld yr eitemau sydd yn eich basged drwy glicio ar ‘Gweld y Fasged’ sydd ar frig y dudalen ar yr ochr dde. Pan fyddwch yn barod i dalu, dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich basged a byddwch yn cael eich tywys i dudalen talu diogel, ble cewch ddewis i dalu drwy system ddiogel PayPal neu Worldpay.

WE ACCEPT PAYMENTS FROM:

Visa Credit and Debit payments supported by Worldpay Visa Electron payments supported by Worldpay Mastercard  Credit and Debit payments supported by Worldpay Maestro payments supported by Worldpay JCB payments supported by Worldpay Worldpay Payments Processing